Vaikų registracija


Vaikų registracijos į ikimokyklines grupes

Apie programą


Šiuo metu daugumoje Lietuvos ikimokyklinio amžiaus įstaigų iškilo poreikis centralizuotai priimti vaikus į ikimokyklinio amžiaus grupes. Sudarinėjant vaikų priėmimo sąrašus rankiniu būdu, eilės sudaromos netikslingai bei suteikiama galimybė nesąžiningai formuoti eiles.

Norint palengvinti ikimokyklinio amžiaus įstaigų administracijos darbą, buvo sukurta sistema, kuri automatiškai sudarytų vaikų eiles, bei buvo suteikta tėvams galimybė sekti savo vaiko vietą darželyje, tuo pačiu palengivant darbą planuojant vietų poreikį, bei sudarant grupes ateinančiams mokslo metams.

Švietimo skyriai


Sistema


Šioje sistemoje mokyklos turi galimybę registruoti vaikus į mokyklas, kur sistema automatiškai sudarinėja vaikų eiles į grupes, matyti kitų mokyklų laisvų vietų skaičių, bei efektyviai ir greitai planuoti ateinančių metų grupes. Švietimo skyrius gali sekti sudarinėjamas vaikų eiles, bei matyti statistinę informaciją apie lankančius vaikus.

Susisiekti